Συντάκτης: Πέτρος Κολοβός

Νέα – Ανακοινώσεις

Προς το παρόν δεν υπάρχουν θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές. Όμως πάντα αναζητούμε φοιτητές κατόχους συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, με εμπειρία στην μοριακή βιολογία, γενωμική και την υπολογιστική βιολογία, που θέλουν να μελετήσουν την σχέση της αρχιτεκτονικής της χρωματίνης με την ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και την επιγενετική. Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνηστε…
Read more